skupščina družbe MLM d.d. je dne 19.3.2014 potrdila povišanje osnovnega kapitala družbe iz 1.050.000 EUR za 10.000.000 EUR na 11.050.000 EUR. Po vpisu povečanja se opravi tudi poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala za 10.000.000 EUR s ciljem pokrivanja prenesene izgube. Ob izvedeni dokapitalizaciji so se spremenila tudi lastniška razmerja v MLM d.d.