S pravnomočnostjo sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št. St 794/2013, o potrditvi prisilne poravnave Mariborske livarne Maribor d.d. (v nadaljevanju MLM d.d. ali družba) z dne 31.12.2013 ter vpisom novih delnic in delničarjev družbe MLM d.d. v centralni register vrednostnih papirjev dne 11.02.2014 so ustvarjeni pogoji za izvedbo nadaljnjih ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe MLM d.d. v več korakih.
PDF