Na 22. skupščini družbe MLM d.d. z dne 17.06.2014 je bilo potrjeno povišanje osnovnega kapitala družbe iz 1.050.000,00 EUR za 7.526.791,00 EUR na 8.576.791,00 EUR. Po vpisu povečanja se opravi tudi poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala za 7.526.791,00 EUR s ciljem pokrivanja prenesene izgube. Ob izvedeni dokapitalizaciji se spremenijo tudi lastniška razmerja v MLM d.d.