Ponudbe pošljite na naslov:

Mariborska livarna Maribor d.d.

Oreško nabrežje 9

2000 Maribor

s pripisom: “Zbiranja ponudb za odprodajo premičnin – ne odpiraj!” ali na elektronski naslov: borut.zorko@mlm-mb.si z navedbo zadeve: Zbiranje ponudb za prodajo premičnin”

Zbiranje ponudb traja do 20.03.2015.
PDF