Videonadzor

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU, PROSTORIH IN OBJEKTIH Podjetja Mariborske livarne Maribor d.d, Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor.

Podjetje Mariborska livarna Maribor d.d, Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, izvaja videonadzor z namenom varovanja ljudi in premoženja na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2).

Pridobljene podatke podjetje Mariborska livarna Maribor d.d, obdeluje v primerih zlorab, prevar, kaznivih in drugih dejanj, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja.

Videonadzor se lahko izvaja tudi na način, da se izvaja spremljanje dogajanja v živo. Nadzor s pomočjo videonadzornega sistema lahko spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo).

Nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja.

Posamezniki so o spremljanju dogajanja v živo obveščeni z obvestilom na lokaciji. Posnetke videonadzora podjetje Mariborska livarna Maribor d.d lahko hrani največ do 2 mesecev od njihovega nastanka. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Mariborska livarna Maribor d.d, Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor – Matična številka: 5035333000 – Tel +386 2 2346 100.

Dosegljivi smo tudi na elektronskem naslovu info@mlm-mb.si ali pisno na naslovu podjetja.

Na navedene naslove lahko naslovite zahteve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v podjetju Mariborska livarna Maribor d.d, in zahteve za uveljavljanje pravic, ki jih opredeljuje Splošna uredba o varstvu podatkov, kot na primer: pravica do dostopa, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do ugovora itd.

Read More