Videonadzor

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU, PROSTORIH IN OBJEKTIH Podjetja Mariborske livarne Maribor d.d, Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor.

Podjetje Mariborska livarna Maribor d.d, Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, izvaja videonadzor z namenom varovanja ljudi in premoženja na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2).

Pridobljene podatke podjetje Mariborska livarna Maribor d.d, obdeluje v primerih zlorab, prevar, kaznivih in drugih dejanj, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja.

Videonadzor se lahko izvaja tudi na način, da se izvaja spremljanje dogajanja v živo. Nadzor s pomočjo videonadzornega sistema lahko spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo).

Nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja.

Posamezniki so o spremljanju dogajanja v živo obveščeni z obvestilom na lokaciji. Posnetke videonadzora podjetje Mariborska livarna Maribor d.d lahko hrani največ do 2 mesecev od njihovega nastanka. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Mariborska livarna Maribor d.d, Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor – Matična številka: 5035333000 – Tel +386 2 2346 100.

Dosegljivi smo tudi na elektronskem naslovu info@mlm-mb.si ali pisno na naslovu podjetja.

Na navedene naslove lahko naslovite zahteve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v podjetju Mariborska livarna Maribor d.d, in zahteve za uveljavljanje pravic, ki jih opredeljuje Splošna uredba o varstvu podatkov, kot na primer: pravica do dostopa, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do ugovora itd.

Read More

Objava po 11. odstavku 10. a člena (Pogodbe)

Zap. št.Vrsta poslaPodrobnejša opredelitevPogodbeni partnerPogodbena vrednost (brez DDV) v EURDatum poslaTrajanje posla
1.Svetovalne stroritveOdvetniške – pravne storitveOdvetniška pisarna Kontarščak d.o.o.,
Partizanska cesta 32, 2000 Maribor
max 2.700,00 € (na mesec)15.03.2013Do dneva opravljene storitve
2.Intelektualne storitvePrevajalske storitveALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o.,
Kotnikova ulica 35, 1000 Ljubljana
20,60 – 39,70 € (na stran)4.11.2014Nedoločen čas
3.Svetovalne storitveKadrovanjePROFIL d.o.o.,
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
3.900,00 €26.11.2014Do dneva opravljene storitve
4.Svetovalne storitvePravno svetovanjePoslovno svetovanje, Franci Stajnar s.p.120,00 € (na uro)18.4.2015Nedoločen čas
5.Svetovalne storitveSvetovanjeADMETAM BUSINESS CONSULTANTS d.o.o.,
Zagreb
40.000,00 € (na mesec) + variabilni del:
10% izboljšav EBITDA, ob pogoju
doseganja dogovorjene višine vrednosti izboljšav
8.7.201515.1.2016
6.Svetovalne storitveRevizijaREVIDICOM revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor
12.802,00 €22.10.2015Do dneva opravljene storitve
7.Svetovalne storitveKadrovske storitveCOMPETO, kadrovske storitve d.o.o.,
Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica
13% letne bruto plače izbranega kandidata3.11.20156 mesecev
8.Donatorske storitveDonacijaKonservatorij za glasbo in balet Maribor,
Mladinska ulica 12, 2000 Maribor
600,00 € (bruto)20.11.2015 Enkratno izplačilo
9.Svetovalne storitveKadrovske storitveMOJA KARIERA, kadrovsko in poslovno
svetovanje d.o.o.,
Breznikova 17, 1230 Domžale
7.000,00 € (na kandidata)20.11.2015Eno leto
10.Svetovalne storitveRaziskava in analiza trgasCizi d.o.o.,
Poštna ulica 1, 2000 Maribor
3.500,00 € Enkratno izplačilo
11.Svetovalne storitveKadrovske storitveNATON d.o.o.,
Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana – Črnuče
4.590,00 €1.12.2015Do dneva opravljene storitve
12.Svetovalne storitveSvetovanjeADMETAM BUSINESS CONSULTANTS d.o.o.,
Zagreb
40.000,00 € (na mesec) + variabilni del:
10% izboljšav EBITDA, ob pogoju
doseganja dogovorjene višine vrednosti izboljšav
15.1.201615.4.2016
13.Svetovalne storitveOdvetniške – pravne storitveOdvetniška družba Ternik&Veltruski o.p., d.o.o.,
Mariborska cesta 30 a, 2360 Radlje ob Dravi
100,00 € (na uro) oziroma 500,00 € (na delovni dan)21.01.2016Nedoločen čas
14.Svetovalne storitveStoritve na področju varnosti
in zdravja pri delu in
požarne varnosti
CIVIS d.o.o.,
Radvanjska cesta 87, 2000 Maribor
1.923,00 € (na mesec)4.4.20167.7.2016
15.Svetovalne storitveTehnično svetovanjeFILIP, obrt za usluge svetovanja,
Šipkovica 17, Zagreb
1.900,00 € (bruto na mesec)6.4.20187.7.2016
16.Svetovalne storitveSvetovanjeADMETAM BUSINESS CONSULTANTS d.o.o.,
Zagreb
40.000,00 € (na mesec) + variabilni del:
10% izboljšav EBITDA, ob pogoju
doseganja dogovorjene višine vrednosti izboljšav
15.4.201615.7.2016
17.Svetovalne storitveStoritve na kadrovskem
in delovno pravnem področju
Trgotur d.o.o.,
Ljubljanska cesta 13b, Velenje
14,84 € (na zaposlenega za prvih 6 mesecev);
nato 13,77 (na zaposlenega)
18.5.2016Nedoločen čas
18.Svetovalne storitveOglaševanjeMoje delo, spletni marketing d.o.o.,
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
1.050,00 €8.7.201614.10.2016
19.Svetovalne storitveSvetovanjeADMETAM BUSINESS CONSULTANTS d.o.o.,
Zagreb
74.500,00 € (na mesec) + variabilni del:
10% izboljšav EBITDA, ob pogoju
doseganja dogovorjene višine vrednosti izboljšav
18.7.201614.10.2016
20.Svetovalne storitveOglaševanjeMoja zaposlitev, spletno oglaševanje d.o.o.,
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
650,00 €1.8.20161.8.2017
21.Svetovalne storitveKadrovske storitveMOJA KARIERA, kadrovsko in poslovno
svetovanje, d.o.o.,
Breznikova 17, 1230 Domžale
6.000,00 € (na kandidata)19.8.2016Eno leto
22.Svetovalne storitveRevizijaREVIDICOM revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor
12.802,00 €16.9.2016Do dneva opravljene storitve
23.Svetovalne storitveSvetovanjeADMETAM BUSINESS CONSULTANTS d.o.o.,
Zagreb
5.400,00 €5.12.2016Enkratno izplačilo
24.Svetovalne storitveKadrovske storitveCOMPETO, kadrovske storitve d.o.o.,
Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica
16,2% letne bruto plače izbranega kandidata23.12.2016Do dneva opravljene storitve
25.Svetovalne storitvePravno in finančno svetovanjeBDO Svetovanje d.o.o.,
Cesta v mestni log 1, 1000 Ljubljana
29.000,00 € (fiksni del) +
800,00 € (na mesec)
9.3.2017Do dneva opravljene storitve
26.Svetovalne storitveKadrovske storitveCOMPETO, kadrovske storitve d.o.o.,
Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica
16,2% letne bruto plače izbranega kandidata10.3.2017Do dneva opravljene storitve
27.Svetovalne storitveKadrovske storitveCOMPETO, kadrovske storitve d.o.o.,
Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica
16,2% letne bruto plače izbranega kandidata27.3.2017Do dneva opravljene storitve
28.Intelektualne storitvePrevajalske storitveALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o.,
Kotnikova ulica 35, 1000 Ljubljana
3,90 € – 36,49 € (na stran)7.4.2017Eno leto
29.Svetovalne storitveSvetovanjeMitja Sevšek s.p.,
Celestinova ulica 3, 3000 Celje
1.000,00 € (na mesec)24.8.2017Do pravnomočnega končanja
ponovne prisilne poravnave
30.Svetovalne storitveIzdelava mnenja v skladu z ZFPPIPPPIT SVETOVANJE d.o.o.,
Špruha 19, 1236 Trzin
10.500,00 €24.8.2017Do dneva opravljene storitve
Read More