Vodstvo

Predsednik uprave: Davor Šenija
Član uprave: Samo Iršič

Nadzorni svet

V skladu s statutom družbe MLM d.d. šteje nadzorni svet šest članov, od katerih sta dva predstavnika delavcev:

  • Saša Vergan Klabjan, predsednica
  • Karla Pinter, namestnica predsednice
  • Tomaž Slana, član
  • Boris Mušič, član
  • Jožef Vuzem, član
  • Živa Okretič, član