Vodstvo

Predsednik uprave: Davor Šenija
Član uprave: Samo Iršič

Nadzorni svet

V skladu s statutom družbe MLM d.d. šteje nadzorni svet šest članov, od katerih sta dva predstavnika delavcev:

  • Robert Vuga, predsednik
  • Saša Vergan Klabjan, namestnica predsednika
  • Karla Pinter, član
  • Tomaž Slana, član
  • Boris Mušič, član
  • Jožef Vuzem, član