Vodstvo

Predsednik uprave: Davor Šenija
Član uprave: Samo Iršič

Nadzorni svet

V skladu s statutom družbe MLM d.d. šteje nadzorni svet šest članov, od katerih sta dva predstavnika delavcev:

  • Fidel Krupić, predsednik
  • Robert Ahac, namestnik predsednika
  • Franci Mihelič, član
  • Karla Pinter, član
  • Boris Mušič, član
  • Jožef Vuzem, član