QUALITY
ENVIRONMENT
AUTOMOTIVE
ENERGY
AEROSPACE
HEALTH AND SAFETY

Ponosni smo na vse standarde, ki so del našega načina poslovanja. Naša proizvodnja je usklajena z vsemi ustreznimi standardi, ki jih potrebujemo v avtomobilski industriji, kot je ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001. V letu 2020 smo pridobili certifikat EN 9100, v letu 2021 pa certifikat za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po ISO 45001. Izvajamo vse potrebne kontrole kakovosti s pomočjo kemijskega laboratorija, metalografskega laboratorija, rentgenskega, mehanskega laboratorija za izvedbo testov puščanja in tlaka ter natančne 3D poročila in analize s Zeiss Contura, Accura, Duramax merilnimi napravami.

Zavedamo se naše odgovornosti do okolja in rabe energije


Zavedamo se, da s svojo dejavnostjo pomembno vplivamo na okolje. Aktivno si prizadevamo zmanjševati negativne vplive na našo okolico. Obvladovanju sistema ravnanja z okoljem in upravljanju z energijo namenjamo veliko sredstev, znanja in odgovornosti. Pri razvoju in načrtovanju investicij dajemo prednost ekološko in energetsko najprimernejšim rešitvam. Izpolnjevanje najvišjih ekoloških standardov je naš cilj in naša zaveza, ki smo jo dali okolju in našim poslovnim partnerjem. V Mariborski livarni Maribor je ravnanje z okoljem skrb nas vseh, od najvišjega vodstva do vsakega posameznika.

Osnovna načela okoljske in energetske politike MLM:

 • preprečevanje onesnaževanja in skrb, da je naš vpliv na okolje čim manjši
 • izpolnjevanje veljavnih zakonskih in drugih zahtev, ki se nanašajo na naše prepoznane okoljske vidike ter so povezane z rabo, porabo in učinkovitostjo energije
 • nakup energijsko učinkovitih proizvodov in storitev ter snovanje izboljševanja energetske učinkovitosti
 • skrb za racionalno in učinkovito rabo energije in vode
 • spremljanje razvoja novih tehnologij, trendov, predpisov in skladno s tem uvajanje najboljših svetovnih praks ter usmerjanje novih investicij ter tehnoloških rešitev
 • sledenje smernicam trajnostnega razvoja in stalno izboljševanje vpeljanih sistemov ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo
 • učinkovito komuniciranje in sodelovanje z dobavitelji, kupci, lokalno skupnostjo, pristojnimi državnimi ustanovami in drugimi zainteresiranimi stranmi

CERTIFIKATI

CHEMICAL LABARATORY

 • spektralne analize kemijskih sestav (Al in Cu zlitine)
 • merjenje debeline, oprijemljivosti in korozijske obstojnosti (Kesternich test) galvanskih prevlek

METALLOGRAPHIC LABARATORY AND X-RAY ANALYSES

 • metalografske analize struktur materialov (Al in Cu zlitine)
 • preiskave poroznosti materialov z RTG aparati

MECHANICAL LABORATORY

 • meritve mehanskih lastnosti materialov – trdota, natezna trdnost, raztezek
 • testi tesnosti

MEASURING FACILITY

 • natančno merjenje orodij in izdelkov na 3D merilnih napravah (Zeiss Contura, Accura, Duramax,…)
 • merjenje izdelkov na profilnem projektorju